Top 250   ALL   UTC   Spotter   Comment  
G4TGJ   10136.8   20 Sep 21:48   K3MRK  
W9NY   18131.0   20 Sep 21:48   VK2FJC   55 Thanks Mike
A25BI   1830.5   20 Sep 21:48   F4GTB   Loud here up 1 4
MU/ON4ANN   7015.0   20 Sep 21:47   W3LPL   Heard in MD
9N1AA   14074.0   20 Sep 21:47   9N1DX   calling cq
5T5OK   1820.0   20 Sep 21:47   MM0SAJ   thx for new one up 1
6W1SU   14200.0   20 Sep 21:47   WA2OOO   Thanks Ron
W4UEF   21073.5   20 Sep 21:46   PU5YSV  
SV8RYI   10137.7   20 Sep 21:46   K3MRK  
TZ5XR   18100.0   20 Sep 21:45   K5XI   FT8
PU2LHA   28450.0   20 Sep 21:45   PU2LHA   CQ DX
LU8HF   7040.0   20 Sep 21:45   CX8ABF   PSK31
EG5RCB   7041.1   20 Sep 21:44   R7RIB   BPSK31
CE2WNW   21280.0   20 Sep 21:44   CE2WNW   cq dx
6W1SU   14200.0   20 Sep 21:43   N1EZY   Loud into CT
PA3GAE   14074.0   20 Sep 21:43   CE2VQF   73 Hugo FT8
YU1XA   7133.0   20 Sep 21:43   JA5AQC   CQ DX 2EL DELOOP BIG SIG BLAZO
CX6VM   1821.0   20 Sep 21:42   JA5EXW   calling 5t ?
FP/G7VJR   1828.6   20 Sep 21:42   EA7BJ   up
KA1AF   10138.0   20 Sep 21:41   G0LFF   CQ JT65 Lonely
5W0RA   21026.0   20 Sep 21:41   WB1DXD   simplex Thank you !Alan
PA0BWL   10138.2   20 Sep 21:41   K3MRK  
5T5OK   1820.0   20 Sep 21:41   CX6VM   QSX 1821.00 CW
5WORA   21026.0   20 Sep 21:40   WB1DXD   simplex Thank you ! Alan
DU7ET   1811.0   20 Sep 21:40   CX6VM   CW
K7BTW   21073.5   20 Sep 21:40   PU5YSV  
K4M   18090.0   20 Sep 21:38   K5HK   Route 66 Convoy FL - tks fm NV
DN5AUH   28074.0   20 Sep 21:39   ND6M   EM55TC<>JO51CB
DR60SAL   14022.9   20 Sep 21:38   K2MFY  
DN5AUH   28074.0   20 Sep 21:38   ND6M   EM55TC<>
HZ1BW   7074.0   20 Sep 21:37   JA3SWL   FT8
ZL4AD   14074.0   20 Sep 21:37   LA9NKA   FT8 -6 db
J85K   7188.0   20 Sep 21:36   J85K   Emergency Communications CEWN.ORG
ZZ24ENCARA   144515.0   20 Sep 21:36   PP5NY   CQ DIPLOMA ENCARA em GG52
TZ4PR   10136.0   20 Sep 21:36   MI0JZZ   TNX FERDO
W4/DL6AP/P   14062.0   20 Sep 21:34   VE6UX   kff 0064
5W0RA   21026.0   20 Sep 21:34   N2NS  
IY7MG   7110.0   20 Sep 21:34   IZ7ECT   SPECIAL CALL GUGLIELMO MARCONI
ON3BRC   14250.0   20 Sep 21:33   ON3BRC   test TU no tx k 570-d
EK3GM   10137.6   20 Sep 21:33   JA1TMG   FT8
FP/DK2AB   14047.0   20 Sep 21:33   AG5W   QSX 14048.45
UA0WW/M   7015.6   20 Sep 21:32   JR6RMK   tnx nice qso
5W0RA   21026.1   20 Sep 21:31   K3TW   Al K7AR. 589 FL.
WS4A   18100.0   20 Sep 21:30   K4HVF  
PY2VA   18100.0   20 Sep 21:30   W1UU  
5W0RA   21026.0   20 Sep 21:29   W5GZ  
FP/DK2AB   14047.0   20 Sep 21:28   F6GCP   CW up 1.
JH3NGD   7157.0   20 Sep 21:28   PY2HP  
SD7W   7018.3   20 Sep 21:27   E73RB   ?U 037
VE7NBQ   18100.0   20 Sep 21:27   K4HVF  
FP/DH5FS   7003.0   20 Sep 21:27   EA5DNO   up
KN2T   14205.0   20 Sep 21:27   PD0DCH   5/9+20
PP7LP   21030.0   20 Sep 21:25   KN2CZZ   tnx Lucio
FP/DK2AB   14047.0   20 Sep 21:25   AD0FB  
WS9V   18100.0   20 Sep 21:25   K4HVF  
K4M   18090.0   20 Sep 21:25   KA4WJB   convoy on the air rt 66
FT8   28074.0   20 Sep 21:25   KD8SFZ   K8JEH EN82NN<>EN82 thanks for the contact 73
FP/DK2AB   14047.0   20 Sep 21:25   W5GZ   up 1.360
CO8LY   18073.0   20 Sep 21:25   K0IS   EN41TO<>FL20CA
FP/G7VJR   1828.6   20 Sep 21:24   VE1OP   Up
OK1AYM   10136.0   20 Sep 21:24   CT1BWU   FT8 qso TU 73
S57V   10109.0   20 Sep 21:23   K1RI   simplex
W4/DL6AP/P   14062.0   20 Sep 21:22   DL6AP   KFF-0064
LU5FC   3795.0   20 Sep 21:23   JR3GIY   fb sig
SD7W   7017.7   20 Sep 21:22   IW2FND   CQ-ing alone in EU-037
FP/G7VJR   1828.6   20 Sep 21:22   F5NTV   UP LOUD
JH1PXH   7074.0   20 Sep 21:22   LU4EFC   FT8 QSO TNX!!
6W1SU   14200.0   20 Sep 21:22   N4WMB  
FP/DH5FS   7003.1   20 Sep 21:21   G4BSW   UP 1.9 Tks QSO
FP/G7VJR   1829.6   20 Sep 21:21   CT1EKD   up 1
KN2T   14205.0   20 Sep 21:21   IW2FCX  
5T5OK   1820.0   20 Sep 21:20   RD3K   QSX 1821.00
F4HBY   144270.0   20 Sep 21:20   EA1HRR   in83:TR:in97at 59 Laurent mrci
FP/DK2AB   14047.0   20 Sep 21:20   EA5DNO   up
PA50LELY   10112.0   20 Sep 21:20   PA0RHA  
PY3ZY   7150.0   20 Sep 21:20   PP1WW   CQ DX
IQ6LN   7041.9   20 Sep 21:19   IZ6GVC   A90ARI1 for 90th ARI psk31
FP/DK2AB   14047.0   20 Sep 21:18   K4BBH  
FP/G7VJR   1828.6   20 Sep 21:18   W3LPL   Heard in MA and NH
FP/DK2AB   14047.0   20 Sep 21:18   K5SWW   up
A25BI   1830.5   20 Sep 21:18   PY3CEJ   Now 599 live......start SS
5T5OK   1820.0   20 Sep 21:18   RV9CX   559!
6W1SU   14200.0   20 Sep 21:17   AJ2I  
G0GKH   7022.7   20 Sep 21:16   I1YTO   CQ
A35W   18100.0   20 Sep 21:16   KB8OTK   FT8
5T5OK   7170.0   20 Sep 21:15   SP1IKK   up5-10 khz
II9IABA   14237.0   20 Sep 21:14   N4JAH   thx peter for contact
5W0RA   21026.1   20 Sep 21:14   W3LPL   Heard in NV
EW1W   144055.0   20 Sep 21:13   RN3DKQ   tnx! 670km via AP
SD7W   7017.8   20 Sep 21:13   HA0LG   EU-037
FP/DK2AB   14047.0   20 Sep 21:13   K1FFX   QSX 14048.50 CW
FP/DH5FS   7003.0   20 Sep 21:12   EW4DW   up
5W0RA   21026.0   20 Sep 21:11   K1RI   Simplex
5T5OK   14039.0   20 Sep 21:11   W3LPL   Heard in PA and MA
N2CX   7034.5   20 Sep 21:11   W4JL   wwff POTA KFF-2029 NY
4U1WB   14074.0   20 Sep 21:10   G0HDB   FT8, -12dB
CE7VPQ   21260.0   20 Sep 21:10   CA7TFA  
FP/DK2AB   14047.0   20 Sep 21:09   KA1F   correction sri
5W0RA   21026.0   20 Sep 21:09   AA7G  
FB/DK2AB   14047.0   20 Sep 21:09   KA1F   599 BOSTON up 1.5
6W1SU   14200.0   20 Sep 21:08   W3WKX   59 in PA. Tx Ron
5W0RA   21026.0   20 Sep 21:08   HP1AC   cq
5B4AMM   7020.0   20 Sep 21:09   OE6TQG   tnx QSO
7J4AAL   3795.0   20 Sep 21:08   SV0GU   TNX QSO 58 73
DU7ET   1811.0   20 Sep 21:07   DU7SWL   cq
PY2CX   21073.5   20 Sep 21:07   PU5YSV  
5PINZ   14005.0   20 Sep 21:07   SQ1LV   JW
CN8NOA   14272.0   20 Sep 21:06   K1DGW   Casablanca
FP/DK2AB   14046.9   20 Sep 21:06   W3LPL   Heard in SC
II5IACF   3582.0   20 Sep 21:06   IZ8ITT   IT NAVY STATIONS AWARD - PSK31
YU1XA   7133.0   20 Sep 21:06   LX1KP  
A25BI   1830.5   20 Sep 21:06   G4BYG   sri up 1.3
YL2GB   3799.0   20 Sep 21:06   SP5MKL   CQ outside Europe
FP/DH5FS   7003.1   20 Sep 21:05   W3LPL   Heard in MA
PA50LELY   7022.0   20 Sep 21:05   7L3PFH  
CO8LY   18073.2   20 Sep 21:05   N1NN  
FP/DK2AB   14047.0   20 Sep 21:04   CT7AIX   UP tnx 73
A25BI   1831.8   20 Sep 21:04   G4BYG   dn 1.3
FP/G7VJR   10122.0   20 Sep 21:03   IK3MLF   UP UP UP 2
PA50LELY   7022.0   20 Sep 21:03   HA0LG  
5W0RA   21026.0   20 Sep 21:02   K5HK   Simplex - Tks 73
KF5IT   14295.0   20 Sep 21:02   VA2BOY   Callsing correction
VP8NO   10136.0   20 Sep 21:02   JA3SWL   CQ..FT8
KF5ITL   14295.0   20 Sep 21:01   VA2BOY   Ham Fun!
5T5OK   7170.0   20 Sep 21:01   OK1GTH   UP 5 - 105 TNX and GL
PA50LELY   7022.0   20 Sep 21:01   PA0RHA  
JR1EMO   7074.0   20 Sep 21:01   LU4EFC   FT8 QSO TNX!!
CT1GCF   7008.8   20 Sep 21:00   EW4DW   tnx QSO, Pedro
RI1ANO   7007.0   20 Sep 20:59   UE80AR  
FP/DK2AB   14047.0   20 Sep 21:00   K7GA  
K1BZ   21073.5   20 Sep 20:59   PU5YSV  
A25BI   1830.5   20 Sep 20:59   JA5EXW   559 in West JA
FP/DK2AB   14047.0   20 Sep 20:59   N6PEQ   QSX Up 1
EA2XR   144195.0   20 Sep 20:59   G4KVT   IO81RK<TR>IN83KI HRD -20dB JT65a
FP/G3ZAY   14000.0   20 Sep 20:58   WT2O   Martin have fun up there! :)
RI1ANO   7074.0   20 Sep 20:57   JA1HOX   UP UP
FP/DK2AB   14047.0   20 Sep 20:57   K2OF   tnx jens
5T5OK   7170.0   20 Sep 20:57   OK1GTH   UP -weak with 100w
5T5OK   18077.0   20 Sep 20:57   N6PEQ   QSX Up 1
W2MGF   14245.0   20 Sep 20:56   OZ0JX  
A25BI   1830.5   20 Sep 20:56   PY3CEJ   Now 559
RX15RX   3509.0   20 Sep 20:56   RW0LX   CQ
I0JU   14074.0   20 Sep 20:56   NK9O   FT8
N2CX   10116.0   20 Sep 20:55   K5RK   KFF-2029
YV5DRN   21073.5   20 Sep 20:55   PU5YSV  
N2CX   10116.0   20 Sep 20:54   KO4SB   KFF-2029
PV8ADI   14017.0   20 Sep 20:54   CE6VMO   very good
5T5OK   10106.0   20 Sep 20:54   W3LPL   Heard in MA
5T5OK   10106.0   20 Sep 20:54   CX6VM   QSX 10107.00 CW
FP/G7VJR   10121.9   20 Sep 20:53   WT2O   wkg eu
IU0JFZ   7139.0   20 Sep 20:53   ON3BRC   5/9
YL2GB   3799.0   20 Sep 20:53   RZ4WZ   cq dx
5T5OK   18077.0   20 Sep 20:53   W5GZ   up 1
S57V   10109.0   20 Sep 20:53   JA6CDC  
5W0RA   21026.0   20 Sep 20:53   N6PEQ  
II9IABA   14237.0   20 Sep 20:53   K4AAP   59 NC
5W0RA   21026.0   20 Sep 20:53   K5AV  
EC7DWP   14074.0   20 Sep 20:53   LU4EFC   FT8 QSO TNX!!
W9RPM   21073.5   20 Sep 20:52   PU5YSV  
KN2T   14205.0   20 Sep 20:52   OZ0JX  
AB1CJ   14297.0   20 Sep 20:52   IW3RUA   BRUNO DA BERLIN CT
7J4AAL   3795.0   20 Sep 20:51   LA2FKA  
CF7GEM   14074.0   20 Sep 20:51   W4IMD  
S51DX   7014.4   20 Sep 20:51   EW4DW   tnx QSO, Janez
DJ5YV   3795.0   20 Sep 20:51   JA5AQC   TNX SHOW UP KLAUS
DL1NEO   1841.4   20 Sep 20:51   IZ3VCN   FT8
IK4DCX   14074.0   20 Sep 20:51   NK9O   FT8
EA5WU   1840.0   20 Sep 20:50   IS0GRB   FT8
5T5OK   18077.0   20 Sep 20:50   K2OF   strong now in nw pa
OE3DIA   3795.0   20 Sep 20:50   JA5AQC   tnx fb signal qso IVAN
A35W   18100.0   20 Sep 20:50   KD8TNF   ft8 TU 73
KG5PIO   28074.0   20 Sep 20:50   ND6M   EM55TC<>EM13KO
FP/DK2AB   14047.0   20 Sep 20:49   PP5BI   dr tks qso fb 599 in Br. 73 up 1
LU7DBJ   14074.0   20 Sep 20:48   LU4EFC   FT8 QSO TNX!!
OF3FM   7024.1   20 Sep 20:48   EW4DW  
5W0RA   21026.0   20 Sep 20:47   JI1CPN  
F8DZU   1840.0   20 Sep 20:47   IS0GRB   FT8
CO8LY   18073.0   20 Sep 20:47   W5QEP  
AH6V   18075.4   20 Sep 20:47   N6MZ   cq cq
AH6V   18075.4   20 Sep 20:47   W3LPL   Heard in WA
F6GHG   10114.9   20 Sep 20:46   NZ3O  
5T5OK   7170.0   20 Sep 20:44   RA3DKM   tnx QSO
IV3DXW   1840.0   20 Sep 20:44   IS0GRB   FT8
FP/G7VJR   10122.0   20 Sep 20:44   ON7TQ   UP Gl guys
CO8LY   18073.0   20 Sep 20:44   NZ3O  
EG7SAC   3666.0   20 Sep 20:44   EC7DKU   Santo Angel
5T5OK   7170.0   20 Sep 20:44   IZ7JVR   tnx up
FP/DK2AB   14047.0   20 Sep 20:44   K8LGY   UP 1
5T5OK   7170.0   20 Sep 20:44   OZ1LWT   qsx up... tnx 73
PY5QW   14310.0   20 Sep 20:44   LU7MT   Calling CQ Tnx qso 73
II6CNT   3582.5   20 Sep 20:43   IW4CNY   special call
N2CX   18074.0   20 Sep 20:43   NQ7R   sri Cayuga Lake State Park NY
VK3MI   7020.7   20 Sep 20:43   HA6VH  
LU3EWJ   28074.0   20 Sep 20:43   ND6M   EM55TC<>FF81VG
5T5OK   21020.0   20 Sep 20:43   K2FW   QSX UP.....no waiting....S9
E77EA   10114.1   20 Sep 20:43   W3LPL   Heard in NH
IU5HKH   10136.0   20 Sep 20:42   K2KA   FT8 +1490 hz -13 TU 73
CE7KF   7084.0   20 Sep 20:42   XQ6CFX   tnx qso
FP/DH5FS   7003.0   20 Sep 20:42   HA6VH  
OE3UKW   14074.7   20 Sep 20:42   W4CCS  
DF9ZP   14074.0   20 Sep 20:41   NK9O   FT8
EA5HSD   3703.0   20 Sep 20:41   EA7IRV   EA5BT-TRANSMISIONES CIVICO MILITARES
SV5/HB9OAU   18105.0   20 Sep 20:41   IW2FUX   rtty
5T5OK   7170.0   20 Sep 20:41   EA7TR   59 split up
CO8LY   18073.0   20 Sep 20:41   N0CVW   No offset
OF3FM   7024.0   20 Sep 20:40   DL6SRD   cq gud sigs
N2CX   18074.0   20 Sep 20:40   NQ7R   Brookhaven State Park NY
CE1OEB   18100.4   20 Sep 20:39   AK3Q  
HL5IVL   1821.0   20 Sep 20:39   SM5EDX   cq dx ..
VK3WP   7018.0   20 Sep 20:38   DL1QW   cq cq
SN30PSM   3730.0   20 Sep 20:38   SP5MKL  
UT4MF   7004.8   20 Sep 20:38   7L3PFH  
VK3MI   7020.6   20 Sep 20:38   OZ0JX  
5T5OK   18077.0   20 Sep 20:38   K5SWW   up 1
VK3MI   7020.5   20 Sep 20:38   HA6OI   S9+
PV8ADI   14023.6   20 Sep 20:38   KJ4ZM   cqing
5T5OK   21020.0   20 Sep 20:38   K2FW   Strong......QSX UP
JA5AQC   3795.0   20 Sep 20:37   LA2FKA   Cq DX
N2CX   18074.0   20 Sep 20:37   KN7D   KFF-2029 correct unit
LU2FCY   21074.0   20 Sep 20:36   W9RPM   FF96<>EN43 FT8
FP/G7VJR   10122.1   20 Sep 20:37   OK2PCL   up 2
KE5AKL   14061.0   20 Sep 20:37   VE2JCW   SOTA SOTA
OZ7IGY   144471.0   20 Sep 20:37   PE1IWT   PI4 -9 dB Q=94 492 km 3EL.ANT
XQ6CFX   7084.0   20 Sep 20:37   CE7KF   CQ DX
DL9RDM   14074.0   20 Sep 20:37   NK9O   FT8
G4PWA   1840.0   20 Sep 20:36   IS0GRB   FT8
5T5OK   21020.0   20 Sep 20:36   N6PEQ   Wrkd 21021.2
PU8YAB   28400.0   20 Sep 20:36   PU2OKE   SWL 5/7 IN GG66wl
FP/DH5FS   7003.0   20 Sep 20:35   IK3MLF   UP 2
N2CX   18074.0   20 Sep 20:35   KN7D   KF-2019
W1ZT   21073.5   20 Sep 20:35   PU5YSV  
5W0RA   21026.1   20 Sep 20:35   K6ICS   Simplex
LU9MBK   28444.0   20 Sep 20:35   PY1FOG   73 mario
FP/DH5FS   7002.9   20 Sep 20:35   HA0LG   UP
JH3NGD   7157.0   20 Sep 20:35   IK0TIX   58 in roma tnx Kazu ;)
4O6AH   50280.0   20 Sep 20:34   SP8AWL   SWL +2
4K6N   7074.9   20 Sep 20:34   TA3MHA   Tnx QSO (FT8) Nail 73
IU1GNA   7040.0   20 Sep 20:34   IQ1ZS   award Cossiga
FP/G7VJR   10122.0   20 Sep 20:34   W1DYJ   599 nr Boston
5T5OK   18077.0   20 Sep 20:34   KB4FOS   EM90DF<>IK18 559 in FL
ON8KW   10136.0   20 Sep 20:34   K2KA   FT8 +2131 hz +06 TU 73
E77EA   10120.0   20 Sep 20:34   W3LPL   Heard in MA
JF1IRW   10118.0   20 Sep 20:33   S57V   cq
KC1CWW   14228.0   20 Sep 20:33   EA5IGO  
PV8ADI   14023.0   20 Sep 20:32   LU7DIR   579 in Baires
SP9CVY   1840.0   20 Sep 20:32   IS0GRB   FT8
IQ1ZS   7039.0   20 Sep 20:31   SP8RA   PSK31, cq
JA5NNS   7172.0   20 Sep 20:31   EA3JE   TNX !!
5T5OK   7170.0   20 Sep 20:31   EB1DJ   5/9 tnx
PU2LXM   28400.0   20 Sep 20:31   CA3KRM