Top 250   50 MHz   UTC   Spotter   Comment  
ZL2WHO/B   50024.0   24 Jan 01:57   VK2FUL   Bcn.519.QSB.
ZL1SIX   50011.0   24 Jan 01:47   VK2FUL   Bcn.419.QSB.
ZL1SIX   50011.0   24 Jan 01:21   VK2FUL   Bcn 519.QSB
VK5VF/B   50320.0   24 Jan 00:46   VK6KXW   569
N2GHR   50261.5   23 Jan 23:58   KG0AQ   MSK144 Sent: -03 Rcvd: +06
VK4RTL   50282.0   23 Jan 23:39   VK2XQ   Bcn 319 QF56dm-QH30jp 1604kms.
VK5VF   50320.0   23 Jan 23:01   VK2FUL   Bcn.319.QSB
VK5VF   50320.0   23 Jan 22:36   VK2XQ   Bcn 519 QF56dm-PF95ia 1070kms.
VK7RAE   50057.0   23 Jan 22:31   VK2FUL   B cn.419.QSB.
4O6AH   50099.0   23 Jan 22:25   S57RR   559 in JN65 tropo, tnx Djuro 73
GM4VVX   50310.0   23 Jan 20:56   SM5EPO   JP80MC<MS>IO78TA TNX QSO!
G3YDY   50315.0   23 Jan 20:37   SM5EPO   JP80MC<MS>JO01FQ TNX QSO!
GM4VVX   50310.0   23 Jan 20:24   ON4BCV   FSK441 thx for QSo Clive
G3YDY   50280.0   23 Jan 20:13   OZ3ZW   JO54RS<MS>JO01F MSK144 -2 dB
OZ7IGY   50471.0   23 Jan 20:01   OZ1DJJ   PI4 20 dB Q=100 49 km <tr>
AA2UK   50313.0   23 Jan 20:01   K0WDO   EM17<ES>FM29 TNX BILL 73
W1JJ   50313.0   23 Jan 19:46   W9VHF   EN71LF<ES>FN41FP
NG0E   50314.7   23 Jan 19:38   NJ1H   EN23 <> FN42 FT8
N5SD   50313.0   23 Jan 19:37   KA1W   FN31KI<ES>EM27PH
K4SX   50125.0   23 Jan 19:30   VE9WGD   FN57<>EM48 Tnx Ron
VE9WGD   50125.0   23 Jan 19:28   K4SX   tnx 73
KK9T   50314.7   23 Jan 19:22   NJ1H   EN72iw>FN42fs
W4TAA   50313.0   23 Jan 19:10   N8JX   cq
N5SD   50260.0   23 Jan 18:57   WB2UJS   FN30NV<ES>EM27 Thanks QSO ... 73
N8JX   50314.7   23 Jan 18:56   NJ1H   EN64vj>FN42fs
N9BCA   50314.7   23 Jan 18:42   NJ1H   EN54>FN42fs
K1MS/B   50063.0   23 Jan 18:38   N8JX  
W0FY/B   50074.0   23 Jan 18:24   VE9WGD   FN57<>EM48RP
OZ7IGY   50471.0   23 Jan 18:12   DK1QG   PI4 -4 dB Q=72 228 km
OZ4BHM   50466.0   23 Jan 18:08   DK1QG   PI4 -17 dB Q=40 366 km
W0WDO   50313.0   23 Jan 18:01   AB0AH   EM17<>EM17 FT8 between Benton and Augusta
W0WDO   50313.0   23 Jan 17:50   AB0AH   EM17<>EM17 test
AB0AH   50313.0   23 Jan 17:49   K0WDO   EM17<ES>EM17 TNX LARRY 73
AB0AH   50000.0   23 Jan 17:44   AB0AH   EM17<>EM17 Test
N2BJ   50280.0   23 Jan 17:41   F11NBE   SWL MSK144 73
W4HHK/B   50070.0   23 Jan 17:04   W4LES   EM84MO<ES>EM55
WZ8D/B   50067.0   23 Jan 17:02   W4LES   EM84MO<ES>EM89
KE1AF   50306.5   23 Jan 16:56   KE1AF   BPSK31
EA8AQV   50313.0   23 Jan 16:51   PA0O   il28<> jo33hg FT8 -10 cq
K0WDO   50313.0   23 Jan 16:51   W4IMD  
ND6M   50313.0   23 Jan 16:43   W4IMD   JIM TNX 73
OZ4BHM   50466.0   23 Jan 15:51   DK1QG   PI4 -14 dB Q=60 366 km
WB4JWM   50260.0   23 Jan 14:43   N2GHR   FN30KU<MS>EM83 MSK144
K8LEE   50260.0   23 Jan 14:37   N2GHR   FN30KU<MS>EM79
WG2Z/B   50061.0   23 Jan 14:03   WA1RKS   459 into FN32
W5LDA   50260.0   23 Jan 13:25   K8ZR   EN91IQ<MS>EM15XU MSK144
OZ3K   50280.0   23 Jan 13:11   F8ZW   JN38SP<MS>JO45TL TNX QUICK FINE QSO - 73 !
WA1EAZ   50145.0   23 Jan 13:02   K0KKO   51 into EM48
W8JER   50145.0   23 Jan 12:54   K0KKO   52 into EM48
W4ICU   50145.0   23 Jan 12:52   W8JER   EN71HS<>EM70KP heard calling K0
W4ICU   50145.0   23 Jan 12:51   K0KKO   51 into EM48
KZ4TT   50145.0   23 Jan 12:50   K0KKO   51 into EM48
K0KIF   50145.0   23 Jan 12:41   K0KKO   51 into EM48
KZ4RR   50145.0   23 Jan 12:34   K0KKO   51 into EM48
ZF1EJ   50145.0   23 Jan 12:33   KZ4TT   EM60HQ<>EK99IG
KZ4RR   50145.0   23 Jan 12:24   K4TR  
WA8CLT   50260.0   23 Jan 12:24   WA1EAZ   Tnx MS from FN42
KZ4RR   50145.0   23 Jan 12:19   W8JER   EN71HS<>EM90GE CQ burst
W8IF   50079.0   23 Jan 12:13   W8JER   EN71HS<>EM79 First time heard
W8IF   50079.0   23 Jan 12:06   W8JER   EN71HS<>EM79 1st time ever heard RST 409
G0GGG   50280.0   23 Jan 12:04   PA2RU   msk144
GI4OWA   50280.0   23 Jan 11:48   OZ3ZW   Tnx qso. FB
F8ZW   50280.0   23 Jan 11:20   OZ3ZW   JO54RS<MS>JN38SP MSK144 -4 dB
F8ZW   50280.0   23 Jan 11:19   OZ3ZW   MSK144 -4 dB Tu Jean-Pierre
G0GGG   50280.0   23 Jan 11:18   OZ3ZW   MSK144 +0 dB Tnx qso Neil
OZ3ZW   50280.0   23 Jan 11:13   F8ZW   JN38SP<MS>JO54RS TNX nice contact ! 73 from Jean
F8ZW   50280.0   23 Jan 11:13   OZ3ZW   Tu qso. MSK144. Fb.
F8ZW   50280.0   23 Jan 11:12   OZ3ZW   Tu qso MSK144.
GM4FVM   50280.0   23 Jan 11:07   LB6D   CQ MSK144 +00dB
PA2RU   50280.0   23 Jan 11:02   F8ZW   JN38SP<MS>JO32LT RX CQ CQ +3 dB -
GM4FVM   50280.0   23 Jan 11:00   GI4OWA   IO64IX<MS>IO85 MSK144 +0 dB
W3NZL   50313.0   23 Jan 10:40   N2GHR   FN30KU<ES>FM19 FT8
ER1SS   50110.0   23 Jan 10:30   ER1SS   No QSL , Only $$$ collector
VK4RHT   50281.0   23 Jan 10:22   VK2FUL   Bcn.219.QSB.
DL4LAB   50280.0   23 Jan 10:10   F8ZW   JN38SP<MS>JO53 correction RX JO53 location
DL4LAB   50280.0   23 Jan 10:05   F8ZW   JN38SP<MS>JO43WO RX CQ CQ +3dB - 73
SM4KYN   50280.0   23 Jan 09:47   G0GGG   TNX QSO RPT @QTF100 hi
G0GGG   50280.0   23 Jan 09:35   SM4KYN   CQ Full period +20dB!!
G0GGG   50280.0   23 Jan 09:24   SM4KYN   Tnx easy as normal
SM4KYN   50280.0   23 Jan 08:57   F1BHB   JN09XP<>JO69 tnx 73
F1BHB   50280.0   23 Jan 08:57   SM4KYN   Tnx QSO you strong
VK4RTL   50282.0   23 Jan 07:20   VK2FUL   Bcn.319.QSB.
LX0SIX   50021.1   23 Jan 07:13   PA0O   tropo 529
VK4RHT   50281.0   23 Jan 06:59   VK2FUL   Bcn.519.QSB.
VK4RHT   50281.0   23 Jan 04:42   VK2FUL   Bcn.519.QSB.
VK5ZK   50125.0   23 Jan 04:18   VK2FUL   Hrd only.59.In QS0.
VK5VF   50320.0   23 Jan 04:12   VK2FUL   Bcn.519.QSB.
VK5BC   50140.0   23 Jan 04:10   VK2FUL   Hrd only.53.In QSO.
FK8SIX/B   50080.2   23 Jan 03:37   VK2FUL   Bcn.319.QSB
VK5VF   50320.0   23 Jan 02:56   VK2FUL   Bcn.519.QSB.
FK8SIX/B   50080.2   23 Jan 02:55   VK2FUL   Bcn.419.QSB.
VK4RTL   50282.0   23 Jan 00:48   VK2FUL   Bcn.419.QSB.
ZL3SIX   50040.0   23 Jan 00:45   VK2FUL   Bcn 519.QSB.
VK4RHT   50281.0   23 Jan 00:40   VK2FUL   Bcn.519.QSB
N4VPI   50155.0   23 Jan 00:40   WD4NMV   EM85RU<TR>EM73 Tnx Rob 73
N4VPI   50155.0   23 Jan 00:16   KM4ELJ   EM70GI<>EM73MA
WZ8D/B   50067.0   23 Jan 00:07   W4LES   EM84MO<ES>EM89
W3DOG/B   50070.0   23 Jan 00:05   W4LES   EM84MO<ES>FM28
LU7HCS/B   50059.0   23 Jan 00:00   LU1WFU   S 5 1 QSB
W3DOG/B   50070.1   22 Jan 23:31   VO1FOG   Freq corr.
W3DOG/B   50125.0   22 Jan 23:30   VO1FOG   Hrd wk
K4KNS/B   50060.0   22 Jan 23:29   VA2RF   heard in FN46
K4KNS/B   50060.2   22 Jan 23:24   VE9WGD   FN57<>EM83MM
LU1WFU   50110.0   22 Jan 23:22   LU8EML   llamando al sur
LU7FTF/B   50010.0   22 Jan 23:16   LU1WFU   S 5 1 QSB
W4IMD   50313.0   22 Jan 23:15   NW0W   FT8 -4 +1003hz EM84 CQ
W4ETN   50125.0   22 Jan 23:15   VA2RF  
LU2ERC/B   50062.0   22 Jan 23:14   LU1WFU   S 5 1 QSB
LU8DCH/B   50050.0   22 Jan 23:11   LU1WFU   S 5 0 QSB
VK4RTL   50282.0   22 Jan 23:07   VK2FUL   Bcn.519.QSB.
LU8DO   50110.0   22 Jan 23:06   LU1WFU   S 5 1 QSB
VY2HF   50313.0   22 Jan 23:05   W4IMD   BRENT TNX 73
LU9DFN   50110.0   22 Jan 23:03   LU1WFU   s 5 3 qsb
W4WT   50313.0   22 Jan 23:02   NW0W   FT8 -17 +1583hz EM74
KN4OK   50313.0   22 Jan 22:55   WA1EAZ   Tnx Ft8 from FN42
K4OY   50313.0   22 Jan 22:54   NW0W   FT8 -2 +1224hz EM74
KN4OK   50313.0   22 Jan 22:51   VE1PZ   FN85QR<ES>EM64OP TKS FT8 QSO
W4IMD   50313.0   22 Jan 22:50   NW0W   FT8 -5 +999hz EM84 CQ
KN4OK   50313.0   22 Jan 22:49   NW0W   FT8 -17 +1582hz EM64
VE9WGD   50125.0   22 Jan 22:46   W4ETN   em83>fn57 Tnx
W4ETN   50125.0   22 Jan 22:45   VE9WGD   FN57<>EM83AU Tnx
N4IYB   50313.0   22 Jan 22:45   NW0W   FT8 -15 +613hz EM95
KB1WSR   50313.0   22 Jan 22:43   W4IMD   RAY TNX 73
K4SQC   50313.0   22 Jan 22:41   VE1PZ   FN85QR<ES>EM74VB TKS FT8 QSO
KD4ADC   50313.0   22 Jan 22:38   WA1EAZ   Tnx Ft8 from FN42
AA4KK   50313.0   22 Jan 22:38   NW0W   FT8 -16 +1500hz EM92
WW4AM   50313.0   22 Jan 22:27   WA1EAZ   Tnx Ft8 from FN42
W4IMD   50313.0   22 Jan 22:25   NW0W   FT8 -16 +985hz EM84 CQ
CX5BL   50276.0   22 Jan 22:20   LU4EFC   JT65 QSO GRACIAS!
W4HHN   50313.0   22 Jan 22:15   WA1EAZ   Tnx Ft8 from FN42
WA1MPB   50313.0   22 Jan 22:11   NW0W   FT8 -20 +768hz EM95
NZ2X   50313.0   22 Jan 22:10   NW0W   FT8 -4 +850hz EM83
KB1HY   50313.0   22 Jan 22:10   W4IMD   PETER TNX 73
AA4KK   50313.0   22 Jan 22:09   NW0W   FT8 -16 +630hz EM92 CQ
VE9GJ   50313.0   22 Jan 22:07   W4IMD   GLENN TNX 73
W4IMD   50313.0   22 Jan 22:03   WA1EAZ   Tnx Ft8 from FN42
N4OYT   50313.0   22 Jan 22:00   NW0W   FT8 -20 +1256hz EM92
W4IMD   50313.0   22 Jan 21:59   NW0W   FT8 -9 +1112hz EM84
N4IYB   50313.0   22 Jan 21:57   NW0W   FT8 -20 +1354hz EM95 CQ
K1SX   50313.0   22 Jan 21:50   W2ZDP   FM04UX<ES>FN41
KA5ETS   50313.0   22 Jan 21:50   WA1EAZ   Tnx Ft8 from FN42
K4SDL   50313.0   22 Jan 21:46   NW0W   FT8 -15 +943hz FM16
K4VHV   50313.0   22 Jan 21:45   NW0W   FT8 -20 +1309hz FM16
AA4KK   50313.0   22 Jan 21:44   NW0W   FT8 -17 +629hz EM92
NM4O   50313.0   22 Jan 21:43   WA1EAZ   Tnx Ft8 from FN42
N1IX   50313.0   22 Jan 21:36   W2ZDP   FM04UX<>FN42
W2ZDP   50313.0   22 Jan 21:35   WA1EAZ   Tnx Ft8 from FN42
NM4O   50313.0   22 Jan 21:33   NW0W   FT8 -21 +1355hz FM04
XE2O/B   50068.0   22 Jan 21:29   WA3GWK   EM60BM<ES>EL05
W2ZDP   50313.0   22 Jan 21:28   NW0W   FT8 -12 +1110hz FM04
W3XS   50313.0   22 Jan 21:26   VA7FC   CN79<BS>CN73 heard only
K4SDL   50313.0   22 Jan 21:20   WA1EAZ   Tnx Ft8 from FN42
K4VHV   50313.0   22 Jan 21:18   NW0W   FT8 -17 +1540hz FM16 CQ
AA4KK   50313.0   22 Jan 21:16   NW0W   FT8 -20 +629hz EM92 CQ
K4SDL   50313.0   22 Jan 21:15   NW0W   FT8 -18 +797hz FM16
W7GJ   50313.0   22 Jan 21:07   K7JA   FT8 Tks Lance
WU1ITU   50313.0   22 Jan 20:57   W9VHF   EN71LF<ES>FN65
K4VHV   50313.0   22 Jan 20:53   NW0W   FT8 -17 +1389hz FM16 CQ
N1RE   50313.0   22 Jan 20:53   NW0W   FT8 -19 +1114hz EM80 CQ
WA6APQ   50313.0   22 Jan 20:51   W7GJ   DN27-DM03
WU1ITU   50313.0   22 Jan 20:49   K8ZR   EN91IQ<ES>FN65 FT8
W5JZ   50314.5   22 Jan 20:47   WE7L   0dB FT8 CQing 1st
AA4KK   50313.0   22 Jan 20:45   NW0W   FT8 -17 +632hz EM92 CQ
K5VH   50313.0   22 Jan 20:44   NK9O   EN63AC<ES>EM00XD
W4LK   50313.0   22 Jan 20:44   W4IMD   TNX 73
K4VHV   50313.0   22 Jan 20:41   WA1EAZ   Tnx Ft8 from FN42
W4HHN   50313.0   22 Jan 20:41   NW0W   FT8 -7 +1939hz FM05
W6MTR   50313.0   22 Jan 20:39   W4IMD   JOHN TNX 73
W4HXJ   50314.3   22 Jan 20:38   WE7L   11dB FT8 CQing 2nd
K4VHV   50313.0   22 Jan 20:33   NW0W   FT8 -8 +1641hz FM16 CQ
WU1ITU   50313.0   22 Jan 20:33   W2ZDP   FM04UX<>FN65
K6LJS   50313.0   22 Jan 20:32   W4IMD   TNX 73
W2ZDP   50313.0   22 Jan 20:31   NW0W   FT8 -17 +1949hz FM04
W4LK   50314.2   22 Jan 20:31   WE7L   -9dB FT8 CQing 2nd
K5GZR   50313.0   22 Jan 20:29   WB4LMQ   EL97TH<ES>EL29MM TNX 73
K5VH   50313.0   22 Jan 20:28   WB4LMQ   EL97TH<ES>EM00XD TNX 73S
KF5KOI/B   50072.0   22 Jan 20:27   KD4ESV   em00<>el87 hear all 3 levls
W6MTR   50314.5   22 Jan 20:26   WE7L   -22dB FT8 CQing 1st
WB4HUC   50097.0   22 Jan 20:25   KD4ESV   EM10<>EL87 5NN TNX MIKE
AA4KK   50313.0   22 Jan 20:25   NW0W   FT8 -15 +630hz EM92 CQ
XE2O   50068.0   22 Jan 20:24   K4LO   EM60KO<ES>EL05
KF5KOI/B   50072.0   22 Jan 20:23   N8JX   559>en64
KC4YLV   50314.3   22 Jan 20:23   WE7L   -9dB FT8 CQing 1st
NR0X/B   50070.0   22 Jan 20:14   WB4HUC   EM10<>EN42
K9APW/B   50060.0   22 Jan 20:14   WB4HUC   EM10<>EN53
W0BL   50314.3   22 Jan 20:10   WE7L   -4dB FT8 CQing 1st
W5RP/B   50074.0   22 Jan 20:09   W8JER   EN71HS<>DM91
W3IH   50313.0   22 Jan 20:08   W7GJ   DN27-DM63
K9VSW   50313.0   22 Jan 20:06   W7GJ   DN27-DM76
AA4KK   50313.6   22 Jan 20:05   WE7L   -5dB FT8 CQing 1st
AA4KK   50313.0   22 Jan 20:04   NW0W   FT8 -16 +1582hz EM92
N4WQH   50313.0   22 Jan 20:01   NW0W   FT8 -12 +1583hz FM16
W3DOG/B   50070.0   22 Jan 20:01   KT1R   FN54MT<ES>FM28 In/Out
W4IMD   50314.0   22 Jan 20:01   WE7L   -9dB FT8 CQing 2nd
VE1PZ   50313.0   22 Jan 19:59   K4YRK  
N4IYB   50313.0   22 Jan 19:55   NW0W   FT8 -21 +1263hz EM95 CQ
K5UOT   50125.0   22 Jan 19:54   WA4Q   EM57<ES>DM84
WE7L   50125.0   22 Jan 19:52   WB4LRA   EM74IC<ES>DM79
K0EC/B   50068.0   22 Jan 19:52   K4LO   EM60KO<ES>DM69EM
K9VSW   50125.0   22 Jan 19:51   WB4LRA   EM74IC<ES>DM76
W4HHN   50313.0   22 Jan 19:50   NW0W   FT8 -20 FM05 > FN54
WB4LRA   50125.0   22 Jan 19:44   WE7L   DM79QH<ES>EM74 SSB TNX Charlie
W4UDH   50314.5   22 Jan 19:43   WE7L   18dB FT8 CQing 2nd
KE0LLH   50313.0   22 Jan 19:43   W4HXJ  
G0EZY   50280.0   22 Jan 19:41   F8ZW   JN38SP<MS>IO93LN TNX for QSO - 73 & GL !
WA9TBA   50313.0   22 Jan 19:36   K9MU   EN42>EN44
K5VH   50313.0   22 Jan 19:36   K9MU   EM00>EN44
N5LDD   50313.0   22 Jan 19:36   K9MU   EM12>EN44
K7GZB   50313.0   22 Jan 19:33   VE2XK   FN07<ES>DM42 hrd -13 CQ
W4HXJ   50313.8   22 Jan 19:33   WE7L   16dB FT8 CQing 2nd
N0LL   50313.0   22 Jan 19:31   W4HXJ  
WI5V   50095.0   22 Jan 19:29   W5AZ  
N0LL/B   50077.3   22 Jan 19:28   VE2XK   FN07<ES>EM09 549
W4IMD   50314.0   22 Jan 19:26   WE7L   12dB FT8 CQing 2nd
N5LDD   50313.6   22 Jan 19:24   WE7L   -2dB FT8 CQing 1st
K0IBM/B   50065.0   22 Jan 19:24   K4LO   EM60KO<ES>DN79
N0LL/B   50077.0   22 Jan 19:22   K4LO   EM60KO<ES>EM09OW
W4IMD   50125.0   22 Jan 19:21   K2CAN   EM50<>DM78 +10 into CO
K5AB/B   50060.0   22 Jan 19:17   N8JX   599>en64
KM5LY   50314.5   22 Jan 19:17   WE7L   -9dB FT8 CQing 2nd
N0LL   50125.0   22 Jan 19:17   K4LO   EM60KO<ES>EM09OS
W5RP/B   50074.0   22 Jan 19:16   N8JX   599>en64
BN0LL   50125.0   22 Jan 19:15   K4LO   EM60KO<ES>
K0EC/B   50068.0   22 Jan 19:13   WA3GWK   EM60BM<ES>DM69EM
N0LL   50130.0   22 Jan 19:11   W4UDH   EM52AG<ES>EM09 59+
K5AB/B   50060.0   22 Jan 19:10   N0JK   EM28IX<ES>EM01RK 599
WB4HUC   50125.0   22 Jan 19:10   N0JK   EM28<>EM10AI call me
K9VSW   50140.0   22 Jan 19:08   KF4WE   EM56NL<>DM76EL
N0TB   50313.0   22 Jan 19:08   WA5UFO   DM61<>EN34 FT8
AA4KK   50314.8   22 Jan 19:07   WE7L   -16dB FT8 CQing 2nd
N0LL/B   50078.0   22 Jan 19:04   WA3GWK   EM60BM<ES>EM09OW
IZ8FCA   50145.0   22 Jan 19:08   IZ8OLR   CQ CQ DX D DX
W0SPA   50314.3   22 Jan 19:03   WE7L   -8dB FT8 CQing 1st
K0IBM/B   50064.0   22 Jan 19:01   WA3GWK   EM60BM<ES>DN79
K9VSW   50125.0   22 Jan 19:01   KR4SO  
W2BJN   50314.3   22 Jan 19:00   WE7L   -3dB FT8 CQing 2nd
JW5SIX   50445.0   22 Jan 18:58   SM2CEW   559
KC4SBJ   50125.0   22 Jan 18:53   K9MU   EM12>EN44
W4UDH   50314.5   22 Jan 18:53   WE7L   15dB FT8 CQing 1st
KC0JYT   50125.0   22 Jan 18:51   WA4Q   EM57<ES>DM65
WR7NV/B   50063.0   22 Jan 18:50   VA7FC   CN79<ES>DM25
W0ERB   50313.9   22 Jan 18:50   WE7L   -5dB FT8 CQing 2nd
JW7SIX   50447.0   22 Jan 18:49   SM2CEW   579
KI5OO   50125.0   22 Jan 18:49   K9MU   >EN44
W5WM   50125.0   22 Jan 18:48   WA4Q   EM57<ES>DM64
W5RP/B   50073.6   22 Jan 18:47   K9MU   559
KF5KOI/B   50072.0   22 Jan 18:47   K9MU   599+
K7CA/B   50060.5   22 Jan 18:47   VA7FC   CN79<ES>DM26 599
K5AB/B   50060.0   22 Jan 18:46   K9MU   599
KC8YJO   50125.0   22 Jan 18:42   WA4Q   EM57<ES>DM64