Top 250   14 MHz   UTC   Spotter   Comment  
ES2TT/0   14250.0   24 Aug 07:43   R7AY   tnx QSO, IOTA EU-034, es-0046
R9LY   14168.7   24 Aug 07:42   UA4AVG   tnx QSO 73!
RZ4PXO   14180.0   24 Aug 07:42   ES8SX   5 Ocean Award
5B4ALS   14260.0   24 Aug 07:42   SV2GJV   Cq
SQ2HL   14072.0   24 Aug 07:41   SQ2TAM   5 OCEAN AWARD BPSK
R9LY   14168.0   24 Aug 07:41   ON8AH  
RZ4PXO   14180.0   24 Aug 07:41   RU7N   5 okean
UN7TE   14183.0   24 Aug 07:41   F8AVK   73 kuanys
UB5O/M   14050.1   24 Aug 07:41   R1DX   IR-50
R7KFF/P   14044.0   24 Aug 07:40   LZ2OQ   RFF-0402 RDA RK-04
TM75DP   14080.0   24 Aug 07:40   F5JY  
ES2TT/0   14250.0   24 Aug 07:40   ER1MM   tnx QSO
OK/DH6RAE/P   14244.0   24 Aug 07:39   ER1MM   44! 73!
EA8CH   14180.0   24 Aug 07:39   EA8AP   DME 38038 ETF 241
IZ4EFP/6   14321.0   24 Aug 07:38   IZ4EKI   PU019-WCA 07595 5" 20MT
AH6SZ   14074.0   24 Aug 07:36   GW0ARK  
KH6LC   14036.0   24 Aug 07:38   SM1TDE   HIL in HIQP
OK/DH6RAE/P   14244.0   24 Aug 07:38   RU7N   cq ff
RZ4PXO   14180.0   24 Aug 07:37   EW8OW   5 ocean
9A4ZM   14080.0   24 Aug 07:37   SQ6UV   FT4 +2 dB 1196 Hz
UN7TE   14183.0   24 Aug 07:36   EU2FA   tnx QSO
KH6CJJ   14040.0   24 Aug 07:36   IZ2RLO   tnx 73
VK4SWE   14053.0   24 Aug 07:35   R6AF   IOTA OC227 Sweers
5B4ALS   14260.0   24 Aug 07:35   LZ2YO  
ES2TT/0   14250.0   24 Aug 07:34   UA3UDX   EU-034 ES-00046
KH6LC   14031.9   24 Aug 07:34   IK0FUX  
RM8W/P   14022.0   24 Aug 07:34   R6CW   BA-63
KH6KR   14080.0   24 Aug 07:34   TA4RC   FT4 2543 Thanks
RM8W/P   14022.0   24 Aug 07:33   UB3GDR   599
5B4ALS   14260.0   24 Aug 07:33   LZ1RA   59 tnx
RW8M/P   14022.0   24 Aug 07:33   UA0CID   CQ RDA BA-63
RA2FU   14174.0   24 Aug 07:33   UA2FDU   5-OCEAN
EA8CH   14180.0   24 Aug 07:32   EA8AP   ETF 241 DME 38038
YL30WAY   14282.0   24 Aug 07:32   YL2GD   QRT
R0CBI   14185.5   24 Aug 07:32   R0AT  
RZ4PXO   14180.0   24 Aug 07:32   EU2FA   tnx QSO
SQ2HL   14072.0   24 Aug 07:32   SQ2TAM   5 ocean award MAKX BPSK 63
7P8JK   14225.0   24 Aug 07:31   7P8JK   QRT BYE BYE LEOSOTHO
UA3QUP   14177.0   24 Aug 07:31   UA7T   tnx QSO
EA8CH   14180.0   24 Aug 07:31   EA8CB   ETF 241 DME 38038
EA8CH   14180.0   24 Aug 07:31   EA1BKO   etf-241 dme-38038
DF7TV   14037.0   24 Aug 07:30   DK0SU   CQ HQP TEST
KH6LC   14032.0   24 Aug 07:28   DL8FBH  
5B4ALS   14260.0   24 Aug 07:28   F8AVK   cq
RM8W/M   14022.0   24 Aug 07:28   LZ1RA   599 tnz RDA BA-63
KH6CJJ   14040.0   24 Aug 07:27   SM6NZA   HQP 73!
RM8W/M   14022.0   24 Aug 07:27   RW1C   RDA BA-63
YL30WAY   14013.0   24 Aug 07:26   DM3ZM   ((cq)) booming
R7KFF/P   14044.0   24 Aug 07:26   LZ1RA   599 tnx RDA RK-04 WFF RFF-0402
RM8W/M   14022.0   24 Aug 07:26   IK0HBN   RDA: BA-63
AN7AL   14275.0   24 Aug 07:25   EA7IYF   feria de almeria
HA4UC   14208.0   24 Aug 07:24   F8AVK   cq 20 m
RM8W/M   14022.0   24 Aug 07:24   UA4NAL   rda ba-63
E20WXA   14190.0   24 Aug 07:24   JF1UVJ   59
IZ4EFP/6   14321.0   24 Aug 07:24   UA3GJM   DCI-PU019-WCA 07595
SM3LIV   14080.0   24 Aug 07:24   PD5MVH   FT4 takk 4 qso hi hi
R7KFF/P   14044.0   24 Aug 07:23   RA7KW   RFF-0402 RDA RK-04
OK/DH6RAE/P   14244.0   24 Aug 07:22   DL1JKK   OK FF 0654
YL30WAY   14282.3   24 Aug 07:22   OZ2LP  
RZ4PXO   14161.0   24 Aug 07:22   RK9ULD   tnx QSO
UT7IS   14080.0   24 Aug 07:22   PD5MVH   FT4 Spasiebaa daswiedania
SQ2HL   14072.0   24 Aug 07:21   SQ2TAM   5 ocean new award bpsk 63
UB5O/M   14050.4   24 Aug 07:21   UC6K   IR-26
YL30WAY   14282.3   24 Aug 07:20   YL3GAO   S.E.S. Baltic Way-30
LY4K   14080.0   24 Aug 07:21   PD5MVH   FT4 Tnx 4 qso 73,s
II8FTDM   14074.0   24 Aug 07:19   DG5EM   tnx for the FT8 qso, 73
OM0MW   14080.0   24 Aug 07:19   PD5MVH   FT4 qrz.cm 4 ant 73,s
YL30WAY   14282.3   24 Aug 07:18   SA3CJF   TNX 73
IZ4EFP/6   14321.0   24 Aug 07:18   IZ4EKI   DCI-PU019-WCA 07595
VK4SWE   14053.0   24 Aug 07:17   RW5C  
G3NYY   14080.0   24 Aug 07:17   OK2JNB   TU QSO NEW MODE 73
AN7AL   14275.0   24 Aug 07:17   LZ1RA   59 tnx
YL30WAY   14282.0   24 Aug 07:16   YL2GD   CQ SES
UB5O/M   14050.1   24 Aug 07:16   RW1C   up1 rda IR-26
R4IO   14133.0   24 Aug 07:16   EU2FA   tnx QSO
RZ9WJ/M   14180.0   24 Aug 07:15   RX7K   BA-43
OK/DH6RAE/P   14244.0   24 Aug 07:16   ES0IA   73!
UA0QQQ   14176.0   24 Aug 07:15   UI8U   tnx
VK5PAS   14310.0   24 Aug 07:15   VK5PAS   WWFF VKFF-0826
AN7AL   14275.0   24 Aug 07:14   EA7IYF   SES QRZ.COM INFO
E20WXA   14190.0   24 Aug 07:13   HS5YLK   Cq JA
R0ADD   14153.0   24 Aug 07:13   LZ1RA   59 tnx Yura
RT6DO   14070.0   24 Aug 07:12   YU2MBX   club "Fifth Ocean" #48
YL30WAY   14013.0   24 Aug 07:11   YL2GN   cq
KH6KR   14082.1   24 Aug 07:11   G4OWT   FT4
H44MI   14070.0   24 Aug 07:11   BH4ESB   FT8 Fox/Hound
R8CCU/P   14192.0   24 Aug 07:11   RK9ULD   tnx QSO RDA SV-91
KH6KR   14080.0   24 Aug 07:11   EA3GHA   loc BL10 73 FT4 mode
R0ADD   14153.0   24 Aug 07:10   PB5X   Krasnojarsk Spasiba Yuri
RZ9WJ/M   14180.0   24 Aug 07:10   RW1C   RDA BA43 / BA47
KH6KR   14080.0   24 Aug 07:10   PA7ZZ   FT4 Tnx
UB5O/M   14050.1   24 Aug 07:08   R1DX   IR-26
SQ2HL   14162.0   24 Aug 07:07   UA3GJM   5 Ocean
R0ADD   14153.0   24 Aug 07:07   UT5RQ   TNX!
OK/DH6RAE/P   14244.0   24 Aug 07:07   LZ1RA   59 tnx
OZ/DK4RX   14024.0   24 Aug 07:06   IK3ITX  
SQ2HL   14162.0   24 Aug 07:05   SQ2TAM   5 Ocean MAKS
UA3GLR/M   14145.0   24 Aug 07:05   R1NA   LP-12
OK/DH6RAE/P   14244.0   24 Aug 07:04   DL1JKK   OKFF 0645
R9YBW   14173.0   24 Aug 07:04   EU2FA   tnx QSO
VK4SWE   14053.0   24 Aug 07:04   VK4CC   CQ ALARA Cx
OH9ENA/M   14180.0   24 Aug 07:04   R1DA   tnx QSO
RZ9WJ/M   14180.0   24 Aug 07:03   UA3GT   tnx QSO RDA BA-43
LY30WAY   14252.4   24 Aug 07:02   LY4L   QRT
ZL6FTDMC   14074.0   24 Aug 07:02   OM2GM   PSE EU NOW last timeslot beginning
RZ9WJ/M   14180.0   24 Aug 07:02   UA9MA   RDA BA43/BA47
R8CCU/P   14192.0   24 Aug 07:01   LZ1RA   59 tnx RDA SV-91
7P8JK   14225.0   24 Aug 07:00   IK5ORP   cq... lonely
LY30WAY   14252.5   24 Aug 07:00   PB9FN  
4X6YA   14080.0   24 Aug 07:00   SV1VJ   WRONG TIME SLOT
KH6KR   14074.0   24 Aug 07:00   SV1QT   FT4
LY30WAY   14252.4   24 Aug 06:59   TA2DE   Tnx and 73
R8CCU/P   14192.0   24 Aug 06:59   RA6ADQ   tnx QSO
RL2F   14072.5   24 Aug 06:58   DG1RUG   BPSK31 VYCHESLAV tu 73
7P8JK   14225.0   24 Aug 06:58   7P8JK   CQ LAST MORN
SQ2HL   14162.0   24 Aug 06:58   UT5RQ   5 ocean
RZ9WJ/M   14180.0   24 Aug 06:57   UA9MA   RDA BA-43
KH6KR   14080.0   24 Aug 06:55   G0HDB   FT4 +6dB 2524Hz
R14MAKS   14075.0   24 Aug 06:55   R1OAY   FT8 73!
OD5PY   14080.3   24 Aug 06:54   LZ1KU  
R8CCU/P   14192.0   24 Aug 06:54   LZ1JZ   RDA SV-91
AN7AL   14190.0   24 Aug 06:53   EA7AMX   Almeria Spain
SQ2HL   14162.0   24 Aug 06:53   SQ2XE   5 ocean new award
SV5DKL   14080.3   24 Aug 06:53   LZ1KU  
E20WXA   14080.3   24 Aug 06:51   LZ1KU  
EW7EW   14148.0   24 Aug 06:50   R7KCL   57, tnx for QSO, 73!
KH6KR   14080.3   24 Aug 06:50   LZ1KU  
DL5RBW   14210.0   24 Aug 06:47   DB6LY   CQ DX 20 Meter
E51JD   14218.0   24 Aug 06:44   IK4GRO   jim as usual
R5CA/4   14017.0   24 Aug 06:44   PD5SS   VG-15 ?
AN7AL   14190.0   24 Aug 06:42   EA7AMX   Special call
OH3MA   14080.0   24 Aug 06:42   PD5MVH   FT4 Tnx 73,s
II8FTDM   14074.0   24 Aug 06:41   HB9FAX   ft8 cq special call last day
HA1AA   14083.6   24 Aug 06:41   DK1IP   RTTY
KH6KR   14080.0   24 Aug 06:41   PD5MVH   FT4 New 1 on Baby Loop
EM7EFF/P   14244.0   24 Aug 06:40   UR7EY   urff-0123
R8CCU/P   14192.0   24 Aug 06:40   RX7K   SV-91
MS0INT   14000.0   24 Aug 06:40   MM0ND   ONLY FT8 !
MS0INT   14000.0   24 Aug 06:38   SV1GRN   where r u?
UA9FLJ   14072.5   24 Aug 06:38   DG1RUG   BPSK31 ALEXSANDR tu 73
KH6LC   14031.9   24 Aug 06:37   IV3OKO   Simplex
TM75DP   14070.2   24 Aug 06:37   SQ9LFQ  
AN7AL   14190.0   24 Aug 06:37   EA7AMX   CQ CQ CQ
LZ50ZF   14177.0   24 Aug 06:36   ON8AH  
RK0SWA/P   14025.0   24 Aug 06:35   UA0CID   CQ RDA IR-40 up!
UB1QBH   14128.0   24 Aug 06:34   UT5RQ   vo25
LY30WAY   14252.0   24 Aug 06:34   RW9UKM  
R9SAS   14132.0   24 Aug 06:33   RO9U   CQ CQ CQ
UA6HGM   14080.0   24 Aug 06:33   PD5MVH   F4 Spasiebaaa
UB5O/M   14050.2   24 Aug 06:33   RW1C   RDA IR-03
OM3FQ   14072.0   24 Aug 06:33   TA7OYG   BPSK31 Dusan Turcianske Teplice
SV3GLL   14200.0   24 Aug 06:32   SV9AHZ   cq cq cq cq cq cq
RZ4PXO   14165.0   24 Aug 06:32   ON8AH   5 ocean
H44MI   14071.5   24 Aug 06:31   N7UVH   FT8
UA3QOC   14183.0   24 Aug 06:31   EU2FA   tnx QSO
RZ4PXO   14165.0   24 Aug 06:30   R3ZL   tnx QSO
YU1SU   14028.0   24 Aug 06:29   YU2NIK   5 OCEAN
E51JD   14218.0   24 Aug 06:26   IT9PQJ   peaking 4/3 QSB
RZ4PXO   14165.0   24 Aug 06:29   UT5RQ   5 ocean
KH6KR   14080.0   24 Aug 06:29   IZ0MIO   FT4 -03db
UB5O/M   14050.0   24 Aug 06:29   F6EYB   RDA IR-03
LY30WAY   14252.4   24 Aug 06:28   RT1S   qso tnx
KH6KR   14082.6   24 Aug 06:28   DH2ID   FT4 +8dB
UBOM   14050.0   24 Aug 06:28   F6EYB   rda ir-03
LZ50ZF   14177.0   24 Aug 06:28   R0AX   tnx QSO
IU1ETR   14070.9   24 Aug 06:26   TA7OYG   BPSK31 Alessandro Mercenasco
LZ50ZF   14177.0   24 Aug 06:24   UT5RQ   5 ocean
7P8JK   14225.0   24 Aug 06:24   GI0RWO   559
UE90AGN   14025.0   24 Aug 06:24   LZ1JZ   RDA CU-09
KH6KR   14080.0   24 Aug 06:24   PA3WB   tnx FT4
UE90AGN   14025.0   24 Aug 06:23   PD5SS  
KH6LC   14032.0   24 Aug 06:23   IT9BDM   pse split , big pile up
EW4WE   14021.5   24 Aug 06:23   RT1S   qso tnx
F5GPE/P   14070.9   24 Aug 06:22   TA7OYG   BPSK31
LZ304AE   14180.0   24 Aug 06:22   LZ1ASP  
R8ADP   14072.5   24 Aug 06:21   DG1RUG   BPSK31 VITALIY tu 73
LZ304AE   14185.0   24 Aug 06:20   LZ1ASP  
KH6KR   14082.6   24 Aug 06:19   YT5DLT   FT4 TNX for HI
MS0INT   14000.0   24 Aug 06:19   EU1DX   pse cw or ssb
EW4WE   14021.5   24 Aug 06:18   EU4CK   5 OCEAN QTH SCHUCHIN
KH6KR   14081.0   24 Aug 06:18   EA3IAA   FT4
RD7D   14165.0   24 Aug 06:17   UB3GDR   SWL 5/9 5-th OCEAN
R8CCU/P   14192.0   24 Aug 06:17   R0AX   tnx QSO RDA:SV-91
F6GCI   14071.1   24 Aug 06:17   TA7OYG   BPSK31 Gerard 57000 METZ
LY30WAY   14252.4   24 Aug 06:17   LY4L   Baltic Way 30 ses
7P8JK   14225.0   24 Aug 06:14   EA5KV  
KH6LC   14032.0   24 Aug 06:14   IZ5CML   booming, band wide open
UB5O/M   14050.1   24 Aug 06:13   UA0CID   CQ RDA IR-01
7P8JK   14225.0   24 Aug 06:12   7P8JK   cq last mn
OE6AKD   14072.5   24 Aug 06:11   DG1RUG   BPSK31 Kurt danke 73
RN6CV   14120.0   24 Aug 06:11   EU2FA   tnx QSO
E51JD   14218.0   24 Aug 06:10   I5ZSS   swl
RY8CAA   14071.3   24 Aug 06:09   TA7OYG   BPSK63 Alexey Nicolaevich Ekaterinburg 620131
H44MI   14070.5   24 Aug 06:09   VA7RY   FT8 F/H
OD5FTDMC   14074.0   24 Aug 06:08   HB9FAX   cq ft8 last day special call
SP5TE/P   14244.0   24 Aug 06:07   SP5TE   Spff 0358
LZ50ZF   14014.0   24 Aug 06:07   IZ2GRG  
RN4HW   14071.8   24 Aug 06:04   TA7OYG   BPSK31 Victor M. Togliatti-39 Samara region
R8CCU/P   14192.0   24 Aug 06:05   RA9MX   SV-91
UB5O/M   14050.1   24 Aug 06:04   R1DX   IR-01
4X6YA   14082.0   24 Aug 06:04   DH2ID   FT4 +6dB
RU3RA/P   14180.0   24 Aug 06:03   RV9UCN   CQ
HC5VF   14240.0   24 Aug 06:02   VP2MNI   cq cq dx
UB5O/M   14050.1   24 Aug 06:02   R9TO   RDA IR-01 UP1
EM7EFF/P   14148.0   24 Aug 06:02   RA3PPA   tnx QSO
RZ4PXO   14177.0   24 Aug 06:02   UB3GDR   58 5-th OCEAN
MS0INT   14074.0   24 Aug 06:02   F4IL  
RD7D   14165.0   24 Aug 06:02   UA9HF   5-th OCEAN
RK4JD   14071.0   24 Aug 06:02   TA7OYG   BPSK63
KH6LC   14032.0   24 Aug 06:01   IT9RWB   simplex
H44MI   14070.0   24 Aug 06:01   JR7XOD   F/H
LZ50ZF   14014.0   24 Aug 06:00   UA0CID   CQ 599+++++ HR!
LZ50ZF   14014.0   24 Aug 05:59   US1RCH   Fifth Ocean
R8CCU/P   14192.0   24 Aug 05:58   R4AZ   59
W1AW   14195.0   24 Aug 05:57   CY9MM   imgur.com/a/WPnesXM
KH6LC   14032.0   24 Aug 05:56   EA5KV  
SQ2HL   14157.0   24 Aug 05:55   RO9O   CQn 5 OCEAN
RO9O   14205.0   24 Aug 05:55   OH6JJ   good morning
S58FA   14252.8   24 Aug 05:54   IT9AQR   CQ DX . 59+10 in Sicily Island
OH6JJ   14205.1   24 Aug 05:52   RO9O   CQn
R8CCU/P   14192.0   24 Aug 05:52   RO9O   CQn SV-91
RU3RA/P   14180.0   24 Aug 05:52   ER1MM   tnx QSO
EW4WE   14021.5   24 Aug 05:51   EW4WE   5 OCEAN QTH SCHUCHIN
RU3RA/P   14180.0   24 Aug 05:51   RA4HQG   rda TB-27 R39-01-36 73!
UD8V   14018.4   24 Aug 05:51   R1MR  
RZ4PXO   14177.0   24 Aug 05:51   ER1MM   tnx QSO
KH6LC   14032.0   24 Aug 05:51   IZ2GRG  
EG5VCE   14035.0   24 Aug 05:50   EG5VCE   CQ CQ CQ
SQ2HL   14157.0   24 Aug 05:49   SQ2XE   5 Ocean MAKS
NH6JC   14039.2   24 Aug 05:49   SM6NZA   HQP GL!
UB5O/M   14050.0   24 Aug 05:48   UA3LG   tnx QSO RDA IR-01
RK0SWA/P   14025.0   24 Aug 05:49   IZ2GRG  
UB5O/M   14050.1   24 Aug 05:47   UA0BA   QSX 14051.11 RDA IR-01
UB5O/M   14050.0   24 Aug 05:46   SM7ZDI   IR-01 UP loud hr
A41ZZ   14076.1   24 Aug 05:46   DH2ID   FT8 -24dB
RU3RA/P   14180.0   24 Aug 05:46   R3RAA   TB-27 ???? ????????
KH6LC   14032.0   24 Aug 05:45   OM4CW  
9A4AA   14076.1   24 Aug 05:45   DH2ID   FT8 -14dB
EW4WE   14138.4   24 Aug 05:44   R6DJB   tnx QSO 59+
JA9LX   14078.0   24 Aug 05:43   WL7CG   JT9
ES1BA   14186.0   24 Aug 05:43   ER1MM   tnx QSO
LZ50ZF   14014.0   24 Aug 05:42   UB3GDR   599
LZ50ZF   14014.0   24 Aug 05:41   UR5LF   CQ
RZ4PXO   14177.0   24 Aug 05:41   R6DJB   tnx QSO 59
EW4WE   14138.4   24 Aug 05:40   R2ZJ   tnx QSO 5-OKEAN
LZ304AE   14010.6   24 Aug 05:40   UR5LF   CQ
SQ2HL   14157.0   24 Aug 05:40   R6DJB   tnx QSO 59
UB5O/M   14050.0   24 Aug 05:40   UC6K   IR-01 UP
SQ2HL   14157.0   24 Aug 05:38   R2ZJ   tnx QSO 5-OKEAN
EW4WE   14138.4   24 Aug 05:37   DL7VFM   5 OCEAN QTH SCHUCHIN